Priis Goldstein 2023

Schùn e 35. Goldstein-Priis!

Gegrìnd vom Vereingrìnder : Charles Goldstein kommt der Priis àllewill wìchtiger vor. « Heimetsproch ùn Tràdition » ùnterstìtzt die àlli wo tàtsachlig ebs ùnternamme, dàss ùnseri Sproch s Wort derf bhàlte. Schùn 35 Priistrajer sìnn stolz defìr ùn hàn ìhri Begeisterùng widderschd gfiert.

Wìchtig kommt vor, dàss m’r mìt dem Lobpriis, die ehre wü sìch speziel mìt de Kìnder àbgahn. Doo ìsch d Züekùnft. M’r müen leider feststelle, dàss trotz àllem, noch züe wenig Kìnder ùnseri Sproch ùn ìhr eje Erbgüet gschankt bekomme. Es wùrd nie genüe gsöjt dàss s Ìwertràge von de Sproch ùn von àllem wàss ùnser Landel ìsch, ùn wà ‘es fìr e eijeni Gschìcht erwähnt, e Fàmileùfgàb blibt. Trotzdem müen m’r àlli ìn jedere Gsellschàft mìtmàche ùn ìn de Sproch ‘s Wort gan !

Dìs Johr ìsch der Priis wìeder in ‘s Ùnterlànd geroote. Àls nejer Priistrager het de Jean-Pierre Albrecht sini Kùnst ùn sini Leideschàft züe de Sproch àm 25. Jüni ìn Buchsweiler (Bouxwiller) mìtem e sààlvolle Publikùm geteilt. De Jean-Pierre übt ùn begleidt sini Stìmm mìt àllerhànd Instrumante. Mànschi von denne sìn tràditionnelli Müsikinstrumante, wü m’r gànz in d Vergasseheit hàn lon sìnke. Wàs ùns àwwer àm wìchtigschte vorkommt ìsch die pädagogische Àrt vom Jean-Pierre fìr s Publikum mìt flotti, àngenahmi, lùschtigi ùn öj arnschti Lieder frèje. Er fiert neji Kompositione soo wie tràditionnelli vor. Ùn e soo brìngt ‘er sie öj àn s Harze von de Kìnder. E gànzi Stùnd hät ùns de Jean-Pierre in ‘re àngenahme lustige Stìmmng ùnterhàlte.

De Jean-Pierre teilt àwer sìni Kùnscht ùn sini Begàbùnge nìt nùr ìn de Kleinschte mìt. D Isabelle Grussenmeyer, gànz stolz dàss sie àls jùngi Sängerin mìtem Jean-Pierre hät derfe üwe, hät mìt grossi Freid im Priistrager e scheen ‘s Ehrelob mìtgeteilt. Soo traffe sìch d Generàtione ùn Kùnscht ùn Sproch, Erbgüet ùn Heimet kenne Hoffnùng ìn de Züenkùnft fìnde.

De Rémy Morgenthaler, Prädisant vom Verein hät dànn de Priis ìwerreicht. Züe de Bschärùng dùrich e Scheck kùmmt züe jedem Priis e originàls Gemäldediplom von de Kàssefiererin Juliette Urban.

E Wùnderscheens Traffe hät ùns gànz nàtierlig öi mìt ‘m e Glàs Win ùn ebs ze möjle züe de Ùnterhàltùng in Buchsweiler verfiert.

Rémy Morgenthaler

Remise du Prix Goldstein à Jean-Pierre Albrecht,

le 25 juin 2023 à Bouxwiller.

Dimanche 25 juin 2023, au musée du Pays de Hanau à Bouxwiller, vers 18h00, Jean-Pierre Albrecht s’apprête pour présenter un tour de chant en alsacien agrémenté par de nombreux instruments. Fàscht e Stùnd làng hät de Jean-Pierre, àls Müsikant, Märchenerzähler ùn Liedermàcher sin Publikùm lùschti ùnterhàlte mìt Lìedle, zwìsche traditionnelli Versle ùn salbscht gschrìwweni Texte.

Noch’m Konzert ìsch s Isabelle Grussenmeyer ùf d Bühn kùmme fer ìm Jean-Pierre de Ehrelob üssprache vor àss ìhm de Rémy Morgenthaler ùn d Juliette Urban ìhm de Goldstein Priss ìwwerreicht hàn.

Ehrelob fer de Jean-Pierre Albrecht, vorgetrawe vùn de Isabelle Grussenmeyer.

« Lìewer Jean-Pierre, ich hàb e groossi Fraid g’het wie mìr de Verein Heimetsproch ùn Tràdition verlàngt het dìr e Ehrelob ze saawe fer dine Goldstein Priss. Mìr kanne ùns schùn e soo làng… weisch dü noch wo àss mìr ùns s erschte Mol getroffe hàn? Nä, nìt ìm Stüdio, àwwer àn de Streisselhochzeit vùn Seebàch wo ich mìt’m René Egles gsùnge hàb, ich bìn so 13-14 Johr àlt gewann. Dü hesch au dert ùfgetratte, mìt m Lìed wo dü gràd ewe au gsùnge hesch : D Vìer Johreszitte vùm Vivaldi… ùf dini Àrt! Ùn zìtter har, hàn mìr oft mìtnànder gschàfft. Mìr hàn gemeinsàm ùf verschiedene Bühne ùfgetratte, ìm Elsàss, au ìm Ditschlànd, àn de Festivals, so wie àm Sùmmerlied, do sìnn mìr jedesmol debi gewann, au schùn àm Babel, Gospel Gsàng, sogàr mìt mìttelàlterischem Theàter… ùn noch àn vìel ànderi Orte ùn Projekte.

Priis_Goldstein.JPG

Extraits, voir l’article au complet dans notre revue « D’Heimet 249 »


Date de création : 25/09/2023 17:23
Catégorie : - Prix Goldstein
Page lue 2349 fois